Lär dig mer om hälsobesvär av inomhusmiljön

1,2 miljoner svenskar uppgav i den senaste miljöhälsoenkäten att de upplevde besvär på grund av inomhusmiljön. Centrum för arbets- och miljömedicin publicerar nu ett uppdaterat faktablad om inomhusmiljö och hälsa. Dessutom arrangeras ett seminarium på temat den 28 januari. 

Centrum för arbets- och miljömedicins faktablad Hälsobesvär av inomhusmiljön sammanfattar det evidensbaserade kunskapsläget när det gäller inomhusmiljö och hälsa. Faktabladet omfattar förutom en beskrivning av ohälsan och tänkbara bakomliggande orsaker även råd kring vad man ska tänka på vid medicinska utredningar och inomhusmiljöutredningar.

Vanliga symtom vid inomhusmiljöproblem kan vara slemhinne- och luftvägsproblem, hudsymtom, komfortproblem och allmänsymtom som trötthet, huvudvärk, minnes- och koncentrationssvårigheter. Symtomen är oftast övergående och tydligt kopplade till vistelse i en lokal och byggnad.

Misstänkt sjukdomskoppling

Forskning har visat att det finns ett samband mellan långvarig vistelse i fuktskadade byggander och ökad förekomst av astma, rinit, bronkit och luftvägsinfektioner. Men man har ännu inte kunnat fastställa om detta beror på att exponering för fuktskadad miljö eller mögel direkt utlöser sjukdomen. Starkast stöd för ett samband har man funnit när det gäller vistelse i fukt- och mögelskadade miljöer och försämring av befintlig astma.

Huvudorsaken till inomhusmiljöproblemen är bristfällig luftkvalitet till följd av mikrobiell tillväxt, kemiska emissioner, verksamhet eller förorenad intagsluft. Det finns dock ingen generell förklaring utan bakgrunden till de inomhusrelaterade problemen varierar från fall till fall.