Man i soffa med dator

Viktigt att tänka på för chefer när medarbetarna jobbar hemifrån

Plötsligt är förutsättningarna annorlunda för att leda arbetet och för att säkra en bra arbetsmiljö för medarbetarna. Här hittar du kort information om några viktiga saker som du bör tänka på som chef.

Som ett resultat av coronapandemin har arbete i hemmet introducerats mycket snabbt på många arbetsplatser och det har funnits mycket lite tid att planera inför denna omställning. Samtidigt har chefen fortfarande ansvar för att medarbetarna har en god arbetsmiljö.

I dokumentet till höger hittar du kort information om några viktiga saker att tänka på som chef baserat på de fyra områdena härunder:

• Chefens arbetsmiljöansvar
• Andra aktörer i arbetsmiljöarbetet
• Att tänka på vid omställning till hemarbete
• Fortsatt uppföljning av hemarbete


Foto:Matton