Webbinarier om medicinsk studie- och yrkesvägledning

Under hösten anordnar Centrum för arbets- och miljömedicin och nätverket HINTA en serie webbinarier med fokus på medicinsk studie- och yrkesvägledning och vägledning vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Webbinarierna startar i september och pågår till och med januari 2023.

Målgrupp

Studie- och yrkesvägledare, elevhälsan, rektorer och även andra intresserade är varmt välkomna.

Webbinarier under hösten/vintern

Samtliga webbinarier pågår mellan kl. 15 och 15.40

7 september: Betydelsen av medicinsk studie och yrkesvägledning samt information om när medicinska kontroller behöver göras, redan under praktik och i arbetslivet

Marina Jonsson, specialistsjuksköterska, projektledare, med dr, Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholm

Ingrid Liljelind, certifierad yrkeshygieniker, med dr, Arbets- och Miljömedicin, Umeå

28 september: Vibrationer i relation till framtida yrke

Pia Rehfish, specialistläkare, med dr, Arbets- och Miljömedicin, Uppsala

19 oktober: Allergi och astma i relation till framtida yrke

Katrin Dierschke, specialistläkare, Arbets- och miljömedicin, Lund

9 november: Fysisk belastning, rörelseapparaten och diabetes i relation till framtida yrke

Gunilla Käller, ergonom, Arbets- och miljömedicin, Örebro och Helén Bertilsson, specialistsjuksköterska, Arbets- och miljömedicin, Umeå

30 november: Eksem och andra hudsjukdomar i relation till framtida yrke

Nils Hamnerius, överläkare och Jacob Dahlin, yrkeshygieniker, Yrkes- och Miljödermatologiska avdelningen, Skånes universitetssjukhus i Malmö

18 januari 2023: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i relation till framtida yrke

Sven Bölte, professor, Karolinska Institutet, Region Stockholm CPF/BUP

Läs mer och anmäl dig till webbinarierna på jobbafrisk.se

Om Jobbafrisk.se och Jobbafrisk NPF

Jobbafrisk.se

Webbplatsen Jobbafrisk.se vänder sig till dig som ska välja utbildning eller yrke och letar efter information om hur du kan få ett hållbart arbetsliv. På Jobbafrisk.se finns information om yrken, hälsorisker och hur man kan skydda sig för att hålla sig frisk under hela arbetslivet. Arbetar du som studie- och yrkesvägledare inom skola eller arbetsliv, eller arbetar du inom Elevhälsan, Arbetsförmedlingen med mera, eller är vårdnadshavare? Då kan du också ha nytta av den information som finns här.

Nätverket HINTA

Jobbafrisk.se drivs av det nationella nätverket ”Hälsosamt inträde i arbetslivet” (HINTA) som är ett samarbete mellan alla de arbets- och miljömedicinska klinikerna i Sverige.

Läs mer på jobbafrisk.se

Jobbafrisk NPF (jobbafrisknpf.se)

Webbplatsen Jobbafrisk NPF vänder sig till dig med en NPF-diagnos som ska välja utbildning eller yrke, till dig som är studie- /yrkesvägledare, arbetar inom elevhälsan eller är anhörig. Här finns information om NPF, stöd för studier och stöd för ett hållbart arbetsliv. Webbplatsen har utvecklats av och drivs av Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM).

Läs mer på jobbafrisknpf.se

Publicerad 2022-06-09

Senast ändrad 2022-06-13