För dig som är patient

En utredning vid patientmottagningen vid Centrum för arbets- och miljömedicin börjar med att vi får en remiss från läkare. Efter bedömning planeras läkarbesök, eventuella besök hos kurator, yrkeshygieniker, miljöhygieniker, ergonom eller psykolog, samt, vid behov, allergiutredning med lapptest, blodprov och/eller spirometri (lungfunktionsundersökning).

Före, under och efter besöket

Patienter debiteras enligt gällande sjukvårdstaxa. Om du vill kontakta mottagningarna före eller efter ditt besök ber vi dig ringa eller skicka brev. Av sekretesskäl används inte e-post i patientärenden.

Kurator

Kurator lämnar information om sjuk- och arbetsskadeförsäkringar, arbetsrättsliga frågor och arbetsmarknaden. I förekommande fall hjälper kurator även till i kontakten med myndigheter. 

För patienter som behöver diskutera sin arbetssituation eller som har frågor kring omplacering, omskolning eller sin livssituation ger kurator stödsamtal.

Om du står inför ett yrkesval, eller behöver byta arbete, finns möjlighet att få rådgivning kring yrken där besvär med astma och eksem är ovanliga. Tillsammans med kurator kan du undersöka vilka möjligheter till arbetslivsinriktad rehabilitering som finns.

Stödet från kurator gäller under tid för utredning.

Yrkeshygienisk utredning

Vid hudbesvär kan läkarbesöket kompletteras med samtal med en yrkeshygieniker som går igenom vilka produkter patienten har haft hudkontakt med i arbetet eller på fritiden. Detta är viktig information inför lapptestningen, där produkter från patientens arbets- och hemmiljö testas. Vi ber därför patienter att redan vid det första besöket ta med sådant som de misstänker kan orsaka hudbesvären. Förutom arbetsmaterial, skyddshandskar och arbetskläder kan det vara krämer, salvor, kosmetika och hygienartiklar som exempelvis tvål. Misstänkta produkter och arbetsmaterial bör vara tydligt märkta med produktnamn och innehåll. Vi ber även patienter att ta med varuinformationsblad från arbetsplatsen.

Även läkarbesök vid Arbets- och miljömedicinska mottagningen kan vid behov kompletteras med samtal med en yrkeshygieniker för hjälp med kartläggning av exponeringen på arbetet och/eller information kring skyddsutrustning. Det är bra att ta med varuinformationsblad från arbetsplatsen.

Miljöhygienisk utredning

Läkarbesök vid Arbets- och miljömedicinska mottagningen kan vid behov kompletteras med samtal med en miljöhygieniker för kartläggning av miljörelaterade exponeringar men vi tar inte längre emot patienter med besvär av inomhusmiljön i bostaden.

Ergonomisk utredning

Läkarbesök vid Arbets- och miljömedicinska mottagningen kan vid behov kompletteras med samtal med en ergonom för hjälp med kartläggning av belastningen i arbetet.

Psykologutredning

Läkarbesök vid Arbets- och miljömedicinska mottagningen kan vid behov kompletteras med samtal med en psykolog för stöd, behandling eller kartläggning av psykosocial exponering på arbetet.

Lapptester och pricktestning

I utredningen av patienter vid Hudallergimottagningen ingår ofta så kallad lapptestning, alltså allergitest med plåster på ryggen. Ibland ingår även pricktestning. I förekommande fall får patienter ett särskilt informationsblad om vad de måste beakta innan och under testningen.