Om du är gravid

Patientmottagningarna vid Centrum för arbets- och miljömedicin ger kostnadsfri rådgivning till gravida om risker i arbets- eller omgivningsmiljön.

För gravida som inte har tillgång till företagshälsovård och som undrar över risker i samband med arbete eller i omgivnings- eller bostadsmiljön behövs ingen remiss. Centrum för arbets- och miljömedicin ger kostnadsfri telefonrådgivning till gravida som är skrivna i Region Stockholm eller Gotland. Övriga hänvisar vi till arbets- och miljömedicinsk mottagning inom upptagningsområdet (beroende av var man är skriven).

Är du gravid och har frågor om covid-19 och graviditetspenning? 

Gravida har visat sig ha en något högre risk för svårare sjukdomsbild vid coronavirusinfektion och det finns en möjlig ökad risk för graviditetskomplikationer vid smitta, t ex risk att föda för tidigt. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gravida ska vara extra försiktiga, under hela graviditeten och särskilt i slutet av graviditeten och inför förlossningen. Även Arbetsmiljöverket menar att försiktighetsprincipen ska råda för gravida som riskerar exponering för smittan- alltså att fler skyddsåtgärder vidtas hellre än för få. Därför kan det behöva vidtas åtgärder för gravida som riskerar att exponeras för smitta på arbetet såsom t ex att övergå till hemarbete eller omplaceras under resterande graviditet.  

Arbetsgivaren ansvarar för att en bedömning av risken för graviditetspåverkan genomförs och att arbetet anpassas så att risken elimineras. Vid behov behöver företagshälsovården kopplas in. Gravida som inte har tillgång till företagshälsovård kan vända sig till Arbets- och miljömedicinsk mottagning inom upptagningsområdet (beroende av var man är skriven) för rådgivning. 

Egenföretagare behöver i vissa fall få ett särskilt intyg (Särskilt läkarutlåtande för en gravid egenföretagare vid risker i arbetsmiljön) som ska skickas in vid ansökan om graviditetspenning via Försäkringskassan. Gravida egenföretagare är välkomna att vid behov kontakta Arbets- och miljömedicinsk mottagning per telefon för hjälp att erhålla sådant.

För gravida egenföretagare som riskerar att bli smittade av covid-19 i sitt arbete räcker det dock att lämna in en ansökan om graviditetspenning. I dessa fall behöver man alltså inte lämna in något intyg från en arbetsmiljöspecialist. Om Försäkringskassan i det enskilda fallet ändå bedömer att ett utlåtande behövs vid exponering för covid-19 kan ett sådant utfärdas av t ex en allmänläkare, barnmorska eller annan sakkunnig.

Mer information om graviditetspenning finns på länken härunder till Försäkringskassan:

www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/vantar_barn/graviditetspenning (www.forsakringskassan.se)