Är din arbetsplats en god organisation? - som man frågar får man svar!

Ett seminarium om hur du gör enkätundersökningar som ger den kunskap du behöver för att få både hög produktivitet och goda arbetsförhållanden.

Medverkande

Ingela Målqvist - personalvetare

Anette Linnersjö - statistiker och epidemiolog

Gunnar Bergström - docent och beteendevetare