Seminarium 6/11: Ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö – möjlighet eller hinder?

Vid seminariet den 6 november presenterade företrädare för Arbetsmiljöverket föreskriftens huvudsakliga innehåll. Sakkunniga inom arbetsmiljö kommenterade föreskriftens förankring i det vetenskapliga kunskapsläget. Dessutom gavs synpunkter på föreskriftens framtida användbarhet från representanter för HR och företagshälsovården.