Presentation Miljöhälsorapport Stockholm län 2017

Resultat från "Miljöhälsorapport Stockholms län 2017" presenterades under ett halvdagsseminarirum den 23 november.

Presentationerna från seminariet hittar du längre ner på sidan!

Se filmen från seminariet. Finns också till höger på sidan/härunder (mobil)

Trots att vi har goda levnadsvillkor i Stockholms län finns det faktorer i vår miljö som gör oss sjuka. Avgaser och partiklar bidrar till luftvägssjukdom och hjärt- och kärlsjukdom. Buller orsakar sömnproblem och stress. Markföroreningar riskerar att förorena vårt grundvatten och inomhusmiljön kan orsaka allergiska symptom. Och hur påverkas egentligen miljön i Stockholms län och vår hälsa av de pågående klimatförändringarna?

De här och många andra frågor togs upp under presentationen av Miljöhälsorapport 2017 Stockholms län. Rapporten grundas på Miljöhälsoenkät 2015 som besvarats av närmare 15 000 Stockholmare. På seminariet gick vi igenom hur miljöhälsan i länet förändrats sedan den senaste undersökningen 2007 och lyfte goda exempel och utmaningar vi står inför i Stockholmsregionen under de kommande tio åren.