Så kan kommuner säkra kvalitet och arbetskraft i hemtjänsten 151002

Vid seminariet den 2 oktober 2015 presenterades ett komplement till dagens ersättnings- och uppföljningssystem för kommunerna centralt. Förslagen syftar till att bättre stärka balansen mellan krav, resurser och kompetens hos hemtjänstutförare. De grundar sig på ett samverkansprojekt mellan forskare, utförare, biståndshandläggare och beställare i två kommuner.