Seminarium 20/11 och 10/12: Inomhusmiljö och hälsa

Problem med inomhusmiljön på arbetsplatser och i bostäder stod i fokus för dessa seminarier. Med inomhusmiljöproblem menas att en eller flera personer upplever besvär eller obehag vid vistelse i en byggnad. Men besvären ska inte vara uppenbart orsakade av den verksamhet som bedrivs i lokalerna, utan av byggnaden i sig.

Medverkande föreläsare:

  • Gunnel Emenius, miljöhygieniker, Centrum för arbets- och miljömedicin.
  • Lena Hillert, överläkare, Centrum för arbets- och miljömedicin.
  • Mattias Sjöström, yrkeshygieniker, Centrum för arbets- och miljömedicin.