Medarrangör och partners

Medarrangör är Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet. Partners är Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, samt AFA Försäkring.

Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet

Läs mer om IMM här!

IMM är en institution vid Karolinska Institutet samt ett nationellt expertorgan inom miljömedicin. Verksamheten sträcker sig över ett brett område kring miljöns påverkan på hälsan, med fokus på kemiska och fysikaliska faktorer samt livsstil. 

IMM bedriver forskning inom fyra större områden: epidemiologi, toxikologi, fysiologi och miljö- och arbetsmedicin.

KI_IMM_plommon_CMYK.svg

 

Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd)

Läs mer om Forte här!

Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, är en statlig myndighet under Socialdepartementets ansvarsområde. Vi främjar och stödjer forskning inom områdena hälsa, arbetsliv och välfärd. Fortes arbete utgår från vår vision om ett samhälle med god hälsa, hållbart arbetsliv och hög välfärd.

FORTE-logo-cmyk-1A-SE.png

 

AFA Försäkring

Läs mer om Afa Försäkring här!

Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 660 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

AFA_blue_RGB_med_frizon.png