Program

Ett preliminärt program kommer att presenteras nedan, och uppdateras löpande med mer konkret information.

Program

Torsdag 4 maj      
08.00 - 09.00 Registrering    
08.45 - 09.15 SAMF årsmöte    
09.30 - 09.45 Välkomna!    
09.45 - 10.30 Föreläsning Föreläsare Keynote
10.30 - 10.45 Paus    
10.45 - 12.00 Parallella sessioner    
  Beteende/Ergonomi Arbetsmedicin Miljömedicin
12.00 - 13.00 Lunch    
13.00 - 13.45 Panelsamtal    
13.45 - 14.00 Paus    
14.00 - 15.15 Parallella sessioner    
  Beteende/Ergonomi Arbetsmedicin Miljömedicin
15.15 - 15.45 Fika    
15.45 - 16.30 Parallella sessioner    
  Beteende/Ergonomi Arbetsmedicin Miljömedicin
16.30 -  Senarelagda förmöten: SFLF, Miljömedicin, FHV Sjuksköterskor.
19.00 - Bankett     
Fredag 5 maj      
08.30 - 09.30 Parallella sessioner    
  Beteende/Ergonomi Arbetsmedicin Miljömedicin
09.30 - 10.00 Fika    
10.00 - 10.30 Panelsamtal    
10.30 - 10.45 Paus    
10.45 - 12.00 Parallella sessioner    
  Beteende/Ergonomi Arbetsmedicin Miljömedicin
12.00 - 13.00 Lunch    
13.00 - 13.45 Föreläsning Föreläsare Keynote
13.45 - 14.00 Paus    
14.00 - 15.15 Parallella sessioner    
  Beteende/Ergonomi Arbetsmedicin Miljömedicin
15.15 - 15.30 Paus    
15.30 - 16.00 Avslutning    

Senast ändrad 2023-01-19

Publicerad: 2023-01-16