Prislista Instrumentuthyrning

Här hittar du hyresvillkor och priser för våra instrument. Gäller från 1 januari 2022.

Hyresvillkor

  • För att hyra instrument ska du vara verksam inom arbets- och miljömedicins område och ha tillräckligt kunnande för att hantera instrument och tolka resultat.

  • Minsta hyresperiod som debiteras är 1 vecka och priset som anges är exkl. moms.

  • I hyrpriset tillkommer i förekommande fall även timdebitering (1000 kr/tim) för tömning i dator, bearbetning och e-post leverans samt transportavgifter.

Bokning av instrument

  • Preliminärbokning ska bekräftas inom två arbetsdagar för att gälla som bokning.

  • Bokning av instrument för arbetshygienisk mätning bör göras fem arbetsdagar före avhämtningsdag. Det betyder att instrument som ska skickas bokas mer än fem arbetsdagar före mätning.

    Bokning av instrument för ergonomisk mätning bör göras minst 10 dagar före avhämtningsdag. Instrument för ergonomisk mätning endast för upphämtning på CAMM.

  • Avbokning fem arbetsdagar före avhämtningsdag medför ingen kostnad, fyra arbetsdagar eller mindre medför debitering med halva hyreskostnaden.Ansvarig för instrumentet är den som undertecknar hyreskontraktet. Hämtas instrumentet av bud undertecknas kontraktet även av denne, som i sin tur ansvarar för att även låntagaren skriver på kontraktet.

Ytterligare några instrument finns för uthyrning. I vissa fall kan en kalibrering bli nödvändig innan uthyrning. Kontakta oss om du har behov av annat instrument.

Kontaktuppgifter

För information och bokningar av instrument kontakta oss i första hand via e-post. Här följer kontaktpersoner för olika typer av instrument.

Bullerinstrument 

Mattias Sjöström 
mattias.sjostrom@regionstockholm.se                                                 
tel. 08-123 371 92

DataRam och P-trak

Evana Amir Taher
evana.amir-taher@regionstockholm.se
tel. 08-123 371 84

Pumpar och flödesmätare

Karin Grahn
karin.grahn@regionstockholm.se 
tel. 08-123 37 226

Vibrationsinstrument

Jouni Surakka
jouni.surakka@regionstockholm.se
tel. 08-123 37 272

Instrument för ergonomisk mätning

Karin Berglund och Ida-Märta Rhén
karin.berglund@regionstockholm.se och ida.rhen@regionstockholm.se

Telefon till växeln: 08-123 40 000

Gaser/lösningsmedel/dammprovtagning

Direktvisande damm-instrument

Instrumenttyp/fabrikat

Beskrivning

Hyrpris

P-Trak*

Instrument för mätning av ultrafina partiklar d.v.s. partiklar under 0,1 µm. Kalibrerad för kontinuerlig mätning, 10 sekunders provtagning eller loggning. Mätintervall 0 - 5x105 partiklar/cm3.

 

1 650

Dammhaltsmätare
MIE Personal DataRAM *

Portabel dammätare. Inbyggd logger.
Mätområde 0,001 - 400 mg/m3.

1 550

Koldioxid, temperatur och relativ fuktighet

Testo 435-2

Mäter och lagrar koldioxid 0-10 000 ppm, temperatur och Rf

1 450

* Timdebitering (1 100 kr/tim) för tömning i dator, bearbetning och e-post leverans av resultat tillkommer.


Provtagningspumpar

Instrumenttyp/fabrikat

Beskrivning

Hyrpris

Lågflödespump
SKC Pocket Pump

Komplett utrustning för provtagning av lösningsmedel inkl. rörhållare. Konstant flöde 20–225 ml/min. Inklusive rotameter.

1 100*

 

Flödesmätare, rotameter

Flödesmätare.

135

Föravskiljare cyklon

För mätning av respirabelt damm (Dp< 4 µm).

135

Sele

Bärsele för pumpar.

80

* Pump och rotameter hyrs ut i ett kit för första pumpen. Från och med andra pumpen ingår ej rotameter i priset (110 kr lägre per pump).

Buller

Instrumenttyp/fabrikat

Beskrivning

Hyrpris

Bullerdosimeter
Svantek SV 104**

För heldagsmätningar av bullerdos. Kan bl a logga: LAeq, LAFmax, LCpeak och Z-vägt oktavbandsspektrum (9 band 31,5 Hz till 8 kHz) samt dataprogram för statistiska beräkningar.

1 250

** Timdebitering (1 000 kr/tim) för tömning i dator, bearbetning och e-post leverans av resultat tillkommer.

Vibrationer

Instrumenttyp/fabrikat

Beskrivning

Hyrpris

Vibrationsmätare Larson Davis IHVM 100**
Inkl. dataprogram m.m.

Till detta instrument väljs sittplatta och/eller accelerometer inkl. kalibrator och adaptrar

 

Mäter hel- och delkroppsvibrationer enligt föreskrifterna. Loggar data och beräknar dagsdos för hand- och armvibrationer.

 

Platta för mätning av helkroppsvibrationer i tre riktningar.

 

Accelerometer för mätning av hand- och armvibrationer i tre riktningar.

1 900

 

 

1 550

 

 

1 550

Vibrationshandskar CVK**
 HealthVibÒHAV mätsystem
Hand-armvibrationer

Mäter hand-armvibrationer på båda händerna.
Loggar data och beräknar dagsdos för hand-armvibrationer.

2 900

SVANTEK 106A

Sittplatta till 106A

Accelerometerkub till 106A

Mätning och loggning av helkropps- och hand/armvibrationer, sex kanaler. Loggar data och beräknar dagsdos för hand- och armvibrationer.

Platta för mätning av helkroppsvibrationer i 3 riktningar.

Accelerometer för mätning av hand/armvibrationer i 3 riktningar.

2 025

 

1 550

 

1 550

** Timdebitering (1 000 kr/tim) för tömning i dator, bearbetning och e-post leverans av resultat tillkommer.


Ergonomi

Instrumenttyp

Beskrivning

Hyrpris

Manualer

ErgoHandMeter:

Smarttelefon med analysprogram och två mätenheter. Inkluderar mäthållare och tejp.

Mäter handledsrörelser. Loggar och analyserar data samt presenterar handledshastighet i jämförelse med föreslagna åtgärdsnivåer.

1000

Manual ErgoHandMeter (pdf)

Instruktionsfilm (vimeo.com)

Smarta kläder:

Smarttelefon med analysprogram och tre mätenheter. Inkluderar specialsydd funktionströja i tre olika storlekar.

Mäter arm och ryggvinklar. Loggar och analyserar data samt presenterar resultat i jämförelse med rekommenderade åtgärdsnivåer.

1500

Manual smarta kläder (pdf)

Instruktionsfilm (vimeo.com)

Dynamometer (500 N, 1000 N):

Digital kraftmätare.

Mäter och loggar tryck- och dragkrafter.

750

 

Senast ändrad 2022-04-22

Publicerad: 2020-09-11

Informationsansvarig: Pernilla.wiebert@regionstockholm.se, katarina.kjellberg@regionstockholm.se