Remissvar

Här hittar du remissvar från Centrum för arbets- och miljömedicin.

Publicerat 20170920

Svar på Arbetsmiljöverkets ”Förslag till föreskrifter om Hygieniska gränsvärden”, Remiss 2017-04-26

Svaret är en sammanställning av svaren från samtliga AMM-enheter i Sverige och stöds också av yrkesföreningarna Svensk Yrkes- och Miljöhygienisk Förening (SYMF), Svensk Arbets- och Miljömedicinsk Förening (SAMF) och Svenska Företagsläkarföreningen (SFLF).