Effektiva metoder för att förebygga psykisk ohälsa 150925

Vid seminariet presenteras en ny systematisk kartläggning av nationell och internationell forskning kring insatser genomförda via företagshälsovården för att minska psykisk ohälsa bland anställda.