Uthyrning av instrument

Centrum för arbets- och miljömedicin hyr ut instrument och provtagningsutrustning för mätningar av faktorer i den fysiska och kemiska arbetsmiljön och för ergonomisk mätning.

Vi har stora erfarenheter av miljö- och arbetsmiljömätningar och kan ge råd om hur du kan mäta. Vi hjälper också till med att tolka resultaten.

Arbetshygieniska mätningar

Vi hyr ut mätinstrument för att underlätta för företagshälsovård och arbetsmiljökonsulter att genomföra exponeringsmätningar av damm, buller och vibrationer. Vi bistår också med rådgivning i samband med mätningar.

Det finns enkla direktvisande instrument, som i vissa fall kan logga mätvärden för senare bearbetning i dator. Vill du ta prover som ska analyseras i laboratorium, finns även sådana till uthyrning.

Ergonomiska mätningar

Vi hyr ut mätinstrument för att underlätta för företagshälsovård och primärvård eller andra som mäter fysisk belastning i arbetet att genomföra exponeringsmätningar av handledsrörelser, arbetsställningar samt skjut- och dragkrafter. Vi bistår också med rådgivning i samband med mätningar.

För vem?

För att hyra instrument ska du vara verksam inom det arbets- och miljömedicinska området. Du måste också ha tillräckligt kunnande för att hantera instrumenten och kunna tolka resultaten. För vissa loggande instrument krävs kunskaper i databearbetning.

Hur länge?

En normal hyresperiod är en vecka, men det kan finnas möjlighet att hyra under längre perioder.

 

Senast ändrad 2024-01-25

Publicerad: 2014-05-23