Länkar och kunskapsdokument

Här finner du ytterligare information, kunskapsdokument och länkar till andra sidor om allergier och annan överkänslighet.

Den nationella miljöhälsorapporten: Miljöhälsorapport 2017, Folkhälsomyndigheten.

Astma och allergiförbundet.

Nationella råd för vård vid astma och KOL, Socialstyrelsen (pdf).

Centrum för allergiforskning, Karolinska Institutet.

Tema allergi, Karolinska institutet.

Din guide i allergidjungeln. Karolinska institutet.

Pollen Season Trends (1973-2013) in Stockholm Area, Sweden. Lind T, Ekebom A, Kübler KA, Östensson P, Bellander T, Lõhmus M. PloS one. 2016;11(11):e0166887

Cingi C, Gevaert P, Mosges R, Rondon C, Hox V, Rudenko M, et al. Multi-morbidities of allergic rhinitis in adults: European Academy of Allergy and Clinical Immunology Task Force Report. Clinical and translational allergy. 2017;7:17.

Meding B, Lindahl G, Alderling M, Wrangsjo K, Anveden Berglind I. Is skin exposure to water mainly occupational or nonoccupational? A population-based study. The British journal of dermatology. 2013;168(6):1281-6.

Zahradnik E, Raulf M. Animal allergens and their presence in the environment. Frontiers in immunology. 2014;5:76.

Sicherer SH, Sampson HA. Food allergy: Epidemiology, pathogenesis, diagnosis, and treatment. The Journal of allergy and clinical immunology. 2014;133(2):291-307; quiz 8.

 

Referenser till sidorna om barn

Folkhälsomyndigheten. Miljöhälsorapport 2021.Barns miljörelaterade hälsa. Folkhälsomyndigheten; 2021 2021-02-22. Report No.: 20010.

Socialstyrelsen (2013) Allergi i förskola och Skola

Stenberg-Hammar K, Hedlin G, Söderhäll C. Rhinovirus and preschool wheeze. Pediatr Allergy Immunol. 2017;28(6):513-520. doi:10.1111/pai.12740

Global Initiative for asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention

Roberts G, Xatzipsalti M, Borrego LM, et al. Paediatric rhinitis: position paper of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Allergy. 2013;68(9):1102-1116. doi:10.1111/all.12235

Doulaptsi M, Aoi N, Kawauchi H, et al. Differentiating Rhinitis in the Paediatric Population by Giving Focus on Medical History and Clinical Examination. Med Sci (Basel). 2019;7(3):38. Published 2019 Feb 26. doi:10.3390/medsci7030038

Werfel T, Asero R, Ballmer-Weber BK, et al. Position paper of the EAACI: food allergy due to immunological cross-reactions with common inhalant allergens. Allergy. 2015;70(9):1079-1090. doi:10.1111/all.12666

Johansson E., Atopiskt eksem vanligt i alla åldrar. Nya rön om samsjuklighet till atopiskt eksem, Läkartidningen 2017;114:EUEC

Thacher JD, Gruzieva O, Pershagen G, et al. Pre- and postnatal exposure to parental smoking and allergic disease through adolescence. Pediatrics. 2014;134(3):428-434. doi:10.1542/peds.2014-0427

Centrum för arbets- och miljömedicin. Miljöhälsorapport Stockholms län 2017

Allergikonsulenter (barnsjuksköterskor) vid Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm. 

Senast ändrad 2021-11-30

Fotograf/Illustratör: Matton