Länkar och kunskapsdokument

Här finner du ytterligare information, kunskapsdokument och länkar till andra sidor om allergier och annan överkänslighet.

Länkar till andra sidor och artiklar om allergier och astma

Den nationella miljöhälsorapporten: Miljöhälsorapport 2017, Folkhälsomyndigheten.

Astma och allergiförbundet.

Nationella råd för vård vid astma och KOL, Socialstyrelsen (pdf).

Centrum för allergiforskning, Karolinska Institutet.

Tema allergi, Karolinska institutet.

Din guide i allergidjungeln. Karolinska institutet.

Pollen Season Trends (1973-2013) in Stockholm Area, Sweden. Lind T, Ekebom A, Kübler KA, Östensson P, Bellander T, Lõhmus M. PloS one. 2016;11(11):e0166887

Cingi C, Gevaert P, Mosges R, Rondon C, Hox V, Rudenko M, et al. Multi-morbidities of allergic rhinitis in adults: European Academy of Allergy and Clinical Immunology Task Force Report. Clinical and translational allergy. 2017;7:17.

Meding B, Lindahl G, Alderling M, Wrangsjo K, Anveden Berglind I. Is skin exposure to water mainly occupational or nonoccupational? A population-based study. The British journal of dermatology. 2013;168(6):1281-6.

Zahradnik E, Raulf M. Animal allergens and their presence in the environment. Frontiers in immunology. 2014;5:76.

Sicherer SH, Sampson HA. Food allergy: Epidemiology, pathogenesis, diagnosis, and treatment. The Journal of allergy and clinical immunology. 2014;133(2):291-307; quiz 8.

Referenser till sidorna om barn

Miljöhälsorapport 2021. Barns miljörelaterade hälsa. Folkhälsomyndigheten.

Allergi i förskola och Skola. Socialstyrelsen (2013).

Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Global Initiative for asthma.  

Allergikonsulentmottagningen. Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm. 

Stenberg-Hammar K, Hedlin G, Söderhäll C. Rhinovirus and preschool wheeze. Pediatr Allergy Immunol. 2017;28(6):513-520. doi:10.1111/pai.12740

Roberts G, Xatzipsalti M, Borrego LM, et al. Paediatric rhinitis: position paper of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Allergy. 2013;68(9):1102-1116. doi:10.1111/all.12235

Doulaptsi M, Aoi N, Kawauchi H, et al. Differentiating Rhinitis in the Paediatric Population by Giving Focus on Medical History and Clinical Examination. Med Sci (Basel). 2019;7(3):38. Published 2019 Feb 26. doi:10.3390/medsci7030038

Werfel T, Asero R, Ballmer-Weber BK, et al. Position paper of the EAACI: food allergy due to immunological cross-reactions with common inhalant allergens. Allergy. 2015;70(9):1079-1090. doi:10.1111/all.12666

Johansson E., Atopiskt eksem vanligt i alla åldrar. Nya rön om samsjuklighet till atopiskt eksem, Läkartidningen 2017;114:EUEC

Thacher JD, Gruzieva O, Pershagen G, et al. Pre- and postnatal exposure to parental smoking and allergic disease through adolescence. Pediatrics. 2014;134(3):428-434. doi:10.1542/peds.2014-0427

 

Senast ändrad 2022-02-01

Fotograf/Illustratör: Matton