Länkar och kunskapsdokument

Här finner du ytterligare information, kunskapsdokument och länkar till andra sidor om allergier och annan överkänslighet.

Referenser, allergi och astma

Astma och allergiförbundet. (Internet 2023-10-04).

Astma hos barn och vuxna BEHANDLINGSREKOMMENDATION | MARS 2023 | Läkemedelsverket (PDF, Internet 2023-10-04).

Centrum för allergiforskning, Karolinska Institutet. (Internet 2023-10-04).

Cingi C, Gevaert P, Mosges R, Rondon C, Hox V, Rudenko M, et al. Multi-morbidities of allergic rhinitis in adults: European Academy of Allergy and Clinical Immunology Task Force Report. Clinical and translational allergy. 2017;7:17.

Referenser, texterna om barn

Allergi i förskola och Skola. Socialstyrelsen (2013).   (Internet 2023-10-04).

Allergikonsulentmottagningen. Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm.  (Internet 2023-10-04).

Doulaptsi M, Aoi N, Kawauchi H, et al. Differentiating Rhinitis in the Paediatric Population by Giving Focus on Medical History and Clinical Examination. Med Sci (Basel). 2019;7(3):38. Published 2019 Feb 26. doi:10.3390/medsci7030038

Senast ändrad 2023-10-04

Publicerad: 2020-03-23

Fotograf/Illustratör: Matton