Rapporter 2019

Här kan du läsa och ladda ner rapporter som Centrum för arbets- och miljömedicin tagit fram på egen hand eller i samarbete med andra aktörer under 2019. Du hittar publikationer från olika år via menyn till vänster.

Rapporter framtagna i samarbete med andra aktörer

Människors hälsa i växande städer (PDF)

På uppdrag av regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling har forskare vid CAMM sammanfattat aktuella vetenskapliga rön kring trender och strategier för stadsutveckling med fokus på luftföroreningar, buller, grönstruktur och vatten.

Arbetsmiljön i primärvården - Intervjuer med läkare och sjuksköterskor (PDF, 573 kB)

Framtagen i samarbete med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin och Akademiskt Primärvårdscentrum.

Insatser via företagshälsovården för att förebygga eller minska psykisk ohälsa (PDF, 1 277 kB)

En kartläggande litteraturöversikt framtagen i samarbete mellan CAMM, Högskolan i Gävle och Karolinska Institutet.