Rapporter och faktablad

Kunskapsstöd och kunskapsspridning är några av de viktigaste sakerna vi gör på Centrum för arbets- och miljömedicin. Förutom att vi tar fram rapporter och faktablad skickar vi också ut nyhetsbrev som du hittar under rubriken "Vår verksamhet".

Här hittar du:

  • Centrum för arbets- och miljömedicins egna rapporter
  • Rapporter vi har tagit fram i samverkan med andra aktörer
  • Våra regionala arbetshälsorapporter och miljöhälsorapporter
  • Våra fakta- och informationsblad om ämnen inom arbets- och miljömedicin
Liten pojke springer på sandstrand

Miljöhälsorapporten Stockholms län 2021 - om barn

Miljöhälsorapporten för Stockholms län 2021 beskriver olika miljöfaktorers betydelse för befolkningens hälsa, med fokus på barn. 

Förskola

Arbetshälsorapport Stockholms län 2020 - se presentationen

Arbetshälsorapport Stockholms län 2020 visar på stora skillnader mellan yrkesgrupper vad gäller risken att drabbas av ohälsa på grund av arbetet. Nu kan du också se webbinariet från presentationen!

Senast ändrad 2023-03-07

Publicerad: 2014-03-19