Rapporter och faktablad

Kunskapsstöd och kunskapsspridning är några av de viktigaste sakerna vi gör på Centrum för arbets- och miljömedicin. Förutom att vi tar fram rapporter och faktablad skickar vi också ut nyhetsbrev som du hittar under rubriken "Vår verksamhet".

Här hittar du:

  • Centrum för arbets- och miljömedicins egna rapporter
  • Rapporter vi har tagit fram i samverkan med andra aktörer
  • Våra regionala arbetshälsorapporter och miljöhälsorapporter
  • Våra fakta- och informationsblad om ämnen inom arbets- och miljömedicin
Liten pojke springer på sandstrand

Miljöhälsorapporten Stockholms län 2021 - om barn

Miljöhälsorapporten för Stockholms län 2021 beskriver olika miljöfaktorers betydelse för befolkningens hälsa, med fokus på barn. 

Manligt mopedbud med stor ryggsäck. Bearbetad AI illustration med en futuristisk känsla till Arbetshälsorapporten 2024 i en svart och beige färgskala.

Arbetshälsorapport Stockholms län 2024

Hur hänger ohälsa ihop med arbetsförhållanden och yrkesgrupper? I den nya arbetshälsorapporten beskriver vi ohälsans ojämlika fördelning, barriärer till vård och hur två aspekter av arbetarskydd, kunskap om arbetsmiljöansvarig och tillgång till företagshälsovård, är fördelade mellan grupper.

Senast ändrad 2023-03-07

Publicerad: 2014-03-19