Miljöhälsorapport Stockholms län 2021

Här kan du beställa och/eller ladda ner "Miljöhälsorapport Stockholms län 2021".

Så påverkas hälsan hos det växande antalet barn i Stockholms län av miljön

Miljöhälsorapport Stockholms län 2021 beskriver olika miljöfaktorers betydelse för befolkningens hälsa, med fokus på barn i Stockholms län. Barnen som ingått i undersökningen är i åldrarna åtta månader, fyra och tolv år. Miljöfaktorerna som tas upp i rapporten är bland annat luftföroreningar, buller, klimatförändringar och kemikalier. Rapporten tar även upp allergier i relation till miljöexponeringar.

I rapporten kan du läsa om hur barns miljörelaterade hälsa ser ut i länet överlag men också utvecklingen över tid och hur det skiljer sig åt mellan olika grupper, baserat på till exempel ålder, socioekonomi och geografiska förhållanden. Rapporten ger även en riskbedömning och förslag till åtgärder som kan förbättra regionens miljö och förebygga framtida risker.

Frågor och svar från presentationen

Under presentationswebbinariet fick vi många intressanta frågor i chatten, tyvärr hann inte alla besvaras med en gång, men nu finns de tillgängliga här.

Senast ändrad 2022-06-22

Publicerad: 2017-11-22