Rapporter 2007

Här kan du läsa och ladda ner rapporter som Centrum för arbets- och miljömedicin tagit fram på egen hand eller i samarbete med andra aktörer. Du hittar publikationer från olika år via menyn till vänster.

Fem år senare. Uppföljning av arbetsmiljön inom ASIH. Huvudrapport (pdf 664 kB)
Rapport 2007:1, arbets- och miljömedicin
Författare: Lena Backman

Fem år senare. Resultat (pdf 475 kB)
Rapport 2007:2, arbets- och miljömedicin
Författare: Lena Backman

Utvärdering av korttidsterapier (pdf 393 kB)
Rapport 2007:3, arbets- och miljömedicin
Författare: Pirjo Savlin, Birgitta Lindelöf

Vad hände sedan? En uppföljning av belastningsergonomiska utredningar med nack/skulderdiagnos 2002 och 2003. (pdf 628 kB)
Rapport 2007:4, arbets- och miljömedicin
Författare: Helena Åkerman Tillegård, Bodil Carlstedt-Duke, Marie Mulder

Ekonomisering av kvalitet och arbetsförhållanden inom vård, skola och omsorg (pdf 1,41 MB)
Rapport 2007:5, arbets- och miljömedicin
Författare: Ingela Målqvist

Utveckling av utredningsmetoder vid arbetsrelaterad psykisk ohälsa (pdf 152 kB)
Rapport 2007:6, arbets- och miljömedicin
Författare: Per Wiklund, Anna Nyberg, Ewa Harris

Arbetslivets förutsättningar som möjliga determinanter till ungas psykiska ohälsa (pdf 420 kB)
Rapport 2007:7, arbets- och miljömedicin
Författare: Fredrika Rappe

Arbetshälsorapport Stockholms län 2007 (pdf 1,72 MB)

Hälsa och framtid, ett forskningsprojekt om långtidsfriska företag (pdf 871 kB)
Delstudie 1: Friska företag i alla branscher

Hälsa och framtid, ett forskningsprojekt om långtidsfriska företag (pdf 1,05 MB)
Delstudie 4: Långtidssjukskrivning, rehabilitering och återgång i arbete