Covid-19

Här hittar du material som togs fram under pandemin om coronaviruset i relation till arbetet och arbetsplatsen.

Guider och tips från Centrum för arbets och miljömedicin (CAMM)

Guide till riskbedömning av coronavirus på arbetsplatser och branschspecifika råd för att undvika smitta

CAMM har tagit fram en ny guide för riskbedömning av coronavirus på arbetsplatser. Guiden innehåller också branschspecifika råd för att undvika smitta i till exempel särskilt riskfyllda verksamheter.

Guide till riskbedömning av coronavirus på arbetsplatser och branschspecifika råd för att undvika smitta (pdf)

Stöd till dig som ska göra riskbedömning inom omsorgsboende, hemtjänsten och liknande verksamheter

CAMM har tagit fram ett dokument som hjälper dig som är ansvarig för arbetsmiljön inom omsorgsboende, hemtjänsten och liknande verksamheter, och behöver hantera riskerna som covid-19 medför.

Hur minskar vi risken för medarbetare att smittas av covid-19 - Stöd till dig som ska göra riskbedömning inom omsorgsboende, hemtjänsten och liknande verksamheter (pdf)

Vägledning för chefer: Arbetsmiljö vid hemarbete

Kort information om några viktiga saker som man bör tänka på som chef när medarbetarna arbetar hemifrån.

Att tänka på för chefer: God arbetsmiljö vid distansarbete i hemmet under coronapandemin (pdf)

Råd om skyddshandskar för hemtjänst och hemsjukvård

Skydds- och undersökningshandskar skyddar dig som jobbar med hemsjukvård eller i hemtjänsten mot nedsmutsning av händerna och minskar den mängd smittämnen du får på händerna.

Här kan du läsa våra råd kring när handskar bör användas och vilken typ av handskar vi rekommenderar

Länkar till relevant information från myndigheter och organisationer

Även länkar till riktlinjer från andra länder som kan fungera som inspiration när man konkret ska tillämpa de svenska riktlinjerna.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har samlat generella riktlinjer vad gäller arbetsgivarens ansvar och skyldigheter som är tillämpliga för coronaepidemin och ger också vidare länkar till olika relevanta föreskrifter (inklusive datorarbetsplatsens utformning, andningsskydd m.m.).

Läs mer om corona och smittrisk på arbetsplatsen på Arbetsmiljöverkets webbplats

Finska arbetshälsoinstitutet

Det finska arbetshälsoinstitutet ger förutom allmän information också mer specifika riktlinjer för städning, för servicesektorn samt för passagerartrafik.

Läs mer om corona på Finska arbetshälsoinstitutets webbplats

Arbeidstilsynet Danmark

Den danska arbetsmiljöinspektionen ger utöver generell information även rekommendationer specifikt riktade till byggarbetsplatser, med betoning på att behovet att riskbedömning och eventuella åtgärder inte bara gäller verksamhet inomhus.

Läs mer om corona på Arbeidstilsynet Danmarks webbplats

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA)

Den europeiska arbetsmiljöbyrån samlar information och vidare länkar från flera ställen. Man har en översiktsartikel om arbetsplatsen och covid-19 i sitt eget öppna uppslagsverk (OSH-Wiki).

Läs mer om corona på Europeiska arbetsmiljöbyråns webbplats

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA

Den amerikanska arbetsmiljöbyrån har en utförlig hemsida, bla med bl a identifiering av högrisksektorer. I en ganska utförlig broschyr beskrivs vidare riskklassning (låg, medium, hög) vad gäller smitta och förslag till åtgärder för var och en av dessa klasser. Det finns specifika rekommendationer för flera sektorer, utöver vård och omsorg även för laboratoriearbete, hantering av avlidna, gränsskydd, flygtrafik, avfallshantering, affärsresor.

Läs mer om corona på OSHA:s webbplats

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), Centre of Disease Control (CDC), USA

Det nationella arbetsmiljöinstitutet I USA har riktlinjer kring att förbereda arbetsplatsen inför coronaepidemin som är relativt utförliga och har ett systematiskt angreppssätt.

Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS)

Canadas arbetslivsinstitut har en samlad sida som generellt tar upp pandemier (inklusive ”business plan”).

Läs mer om corona på CCOHS:s webbplats

 

Länkar till utbildning/information om skyddsutrustning för vårdpersonal vid arbete med coronavirus

Utbildningar på Karolinska Institutet

Karolinska Institutet har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram två e-utbildningar kring covid-19. Syftet är att stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning.

Gå till utbildningarna på Karolinska institutets webbplats

Vårdguiden

Information om omhändertagande av patient med feber och/eller luftvägssymtom (pdf)

Information om personlig skyddsutrustning på Arbetsmiljöverket

Läs mer om personlig skyddsutrustning på Arbetsmiljöverkets webbplats

Seminarium om “Luftburna virus i inomhusluft och hur man kan förhindra spridning”

Ett inspelat seminarium om “Luftburna virus i inomhusluft och hur man kan förhindra spridning” av Malin Alsved, Ergonomi och Aerosolteknik, Lunds Universitet

www.chie.lth.se/events/recorded-seminars/

Senast ändrad 2024-06-20

Publicerad: 2020-03-25