Utomhusmiljö

Det är många faktorer utomhus som kan påverka människors hälsa. Luftföroreningar, allergiframkallande ämnen, solljus och buller - för att nämna några. Centrum för arbets- och miljömedicin arbetar brett inom området utomhusmiljö och hälsa.

Luftföroreningar och allergiframkallande ämnen i luften kan försämra lungfunktionen och ge luftvägsinfektioner och ökade besvär med astma och allergi. Kemikalier i mark, vatten och från konsumentprodukter kan påverka människors hälsa, liksom omgivningsbuller från exempelvis vägar, järnvägar, flyg, byggarbetsplatser och industrier.

Våra insatser

Det finns många anledningar att bevaka utomhusmiljöns koppling till människors hälsa. Centrum för arbets- och miljömedicin arbetar utifrån flera perspektiv med frågan. Läs mer via rubrikerna till höger.