Rapporter 2013

Här kan du läsa och ladda ner rapporter som Centrum för arbets- och miljömedicin tagit fram på egen hand eller i samarbete med andra aktörer. Du hittar publikationer från olika år via menyn till vänster.

Hälsa och framtid i kommuner och landsting - Ett forskningsprojekt om friska organisationer. (pdf 1,03 MB)
Rapport 2013:01, Centrum för arbets- och miljömedicin
Författare: Magnus Svartengren, Ulrich Stoetzer, Marianne Parmsund, Tomas Eriksson, Åsa Stöllman och Eva Vingård

Hållbara arbetsförhållanden? - En undersökning om distributionsförares arbetsförhållanden, arbetsverktyg samt deras arbetsrelaterade välbefinnande och hälsa. (pdf 1,81 MB)
Rapport 2013:02, Centrum för arbets- och miljömedicin
Författare: Ingela Målqvist, Mikael Forsman

Patientstatistik 2012 - Arbets- och miljömedicinska mottagningen (pdf 374 kB)
Rapport 2013:03, Centrum för arbets- och miljömedicin
Författare: Carolina Bigert, Alkistis Nalbanti

Miljöhälsorapport Stockholms län 2013 - Barn och ungdomar. (pdf 5,36 MB)
Centrum för arbets- och miljömedicin
Författare: Antonios Georgelis, Anne-Sophie Merritt, Niklas Andersson, Tom Bellander