Inomhusmiljö

Luftens innehåll, temperatur, drag, fukt, buller och belysning - vår hälsa påverkas av miljöfaktorer inomhus. Och problem med inomhusmiljön är vanligt förekommande. 

I en nationell miljöhälsoenkät rapporterade 1,2 miljoner svenskar att de hade hälsobesvär som de förknippade med bostaden, arbetsplatsen eller skolan. 

Varierande symptom 

Vanligt förekommande när det gäller besvär relaterade till inomhusmiljön är att det finns fukt- och mögelskador i byggnaden och/eller att ventilationen är otillräcklig. Vanliga hälsobesvär är ögonirritation, nästäppa- och klåda, hosta och tung andning. Personer som har astma kan få ökade besvär. Hudbesvär är också vanligt förekommande, ofta upplevs huden som torr och kliande. Andra vanliga symtom är trötthet och huvudvärk.

Det finns ingen specifik undersökning eller blodprov som kan bekräfta att besvären beror på inomhusmiljön utan tidskopplingen mellan symtom och vistelse i en viss lokal blir mycket viktiga att undersöka.

Ansvar för inomhusmiljön 

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för byggnadens inomhusmiljö och är skyldig att bedriva ett förbyggande arbete så att fastigheten är hälsosam att vistas i. På en arbetsplats har arbetsgivaren ansvar för arbetsmiljön.

En anställd som är missnöjd med arbetsgivarens åtgärder kan kontakta sitt skyddsombud för att få stöd eller Arbetsmiljöverket som kan ställa krav på arbetsgivaren eller fastighetsägaren. Det är ofta bra att koppla in företagshälsovården om det uppstår innemiljöproblem på en arbetsplats för hjälp med medicinsk och teknisk utredning. För tekniska utredningar både i bostäder och på arbetsplatser kan särskilda innemiljöutredare anlitas.

Våra insatser

Till patientmottagningen vid Centrum för arbets- och miljömedicin kan läkare i svårbedömda fall remittera patienter som misstänks ha besvär av inomhusmiljön på arbetet eller i bostaden. Vi samlar in uppgifter om redan genomförda undersökningar av byggnaden eller kan rekommendera att sådana görs vid behov. Utifrån medicinska och tekniska underlag görs en samlad bedömning av patientens besvärsbild och dess eventuella koppling till inomhusmiljön.

Vi erbjuder även telefonrådgivning till företagshälsovård och till allmänheten. Dessutom tar vi fram kunskapsunderlag, anordnar kunskapsseminarier och undervisar sjukvårdspersonal och teknisk personal om problem i inomhusmiljön.