Patientmottagningar

Vid Centrum för arbets- och miljömedicin finns tre mottagningar. Arbets- och miljömedicinska mottagningen, Hudallergimottagningen och Allergikonsulentmottagningen.

Arbets- och miljömedicinska mottagningen

Hudallergimottagningen

Allergikonsulentmottagningen

Vilka besvär och vilka patienter?

Arbets- och miljömedicinska mottagningen

Arbets- och miljömedicinska mottagningen utreder besvär kopplade till kemiska, fysikaliska, belastningsergonomiska eller psykosociala faktorer i arbets- eller omgivningsmiljön. Vi har även rådgivning till gravida som undrar över risker i samband med arbete eller i omgivnings- eller bostadsmiljön.

Hudallergimottagningen

Hudsjukdomar och allergier utreds på Hudallergimottagningen som är en patientmottagning för arbets- och miljödermatologi.

Allergikonsulentmottagningen

Allergikonsulentmottagningen tar emot remisser på barn och ungdomar (0-18 år) med allergisjukdom eller astma. Deras uppdrag är att utbilda personal i skola och förskola om det enskilda barnets behov samt göra hembesök för att inventera inomhusmiljön.

Mer information

För mer information om vilken typ av besvär vi utreder och vad vi kan bidra med på respektive mottagning, klicka på rutan ”Arbets- och miljömedicinska mottagningen” respektive ”Hudallergimottagningen” och "Allergikonsulentmottagningen".