Patientmottagning

Vid Centrum för arbets- och miljömedicin finns två mottagningar som tar emot patienter på remiss från läkare. Mottagningarna gör utredningar kring ohälsa och besvär som misstänks vara relaterade till patienternas arbets- eller omgivningsmiljö.

Vilka besvär och vilka patienter?

Arbets- och miljömedicinska mottagningen utreder besvär kopplade till kemiska, fysikaliska, belastningsergonomiska eller psykosociala faktorer i arbets- eller omgivningsmiljön.

Hudsjukdomar och allergier utreds på Hudallergimottagningen som är en patientmottagning för arbets- och miljödermatologi.

För mer information om vilken typ av besvär vi utreder och vad vi kan bidra med på respektive mottagning, var god se fliken ”Arbets- och miljömedicinska mottagningen” respektive ”Hudallergimottagningen”.