Prislista Instrumentuthyrning

Här hittar du hyresvillkor och priser för våra instrument. Gäller från 1 januari 2024.

Hyresvillkor

  • För att hyra instrument ska du vara verksam inom arbets- och miljömedicins område och ha tillräckligt kunnande för att hantera instrument och tolka resultat.
  • Minsta hyresperiod som debiteras är 1 vecka och priset är moms.
  • I hyrpriset tillkommer i förekommande fall även timdebitering (1350 kr/t) för tömning av datafiler i dator, bearbetning och e-postleverans samt transportavgifter. Överenskommelse sker vid beställning eller efter mätning.

Bokning av instrument

  • Preliminärbokning ska bekräftas inom två arbetsdagar för att gälla som bokning.
  • Bokning av instrument bör göras fem arbetsdagar före avhämtningsdag. Det betyder att instrument som ska skickas bokas mer än fem arbetsdagar före mätning.
  • Avbokning fem arbetsdagar före avhämtningsdag medför ingen kostnad, fyra arbetsdagar eller mindre medför debitering med halva hyreskostnaden.
  • Ansvarig för instrumentet är den som undertecknar hyreskontraktet. Hämtas instrumentet av bud undertecknas kontraktet även av denne, som i sin tur ansvarar för att även låntagaren skriver på kontraktet.

Ytterligare några instrument finns för uthyrning. I vissa fall kan en kalibrering bli nödvändig innan uthyrning. Kontakta oss om du har behov av annat instrument.

Kontaktuppgifter

För information och bokningar av instrument kontakta oss i första hand via e-post. Här följer kontaktpersoner för olika typer av instrument.

Bullerinstrument 

Mattias Sjöström 
mattias.sjostrom@regionstockholm.se                                                 
tel. 08-123 371 92

DataRam och P-trak

Pernilla Wiebert
pernilla.wiebert@regionstockholm.se   
tel. 08-123 372 38

Pumpar och flödesmätare

Karin Grahn
karin.grahn@regionstockholm.se 
tel. 08-123 37 226

Vibrationsinstrument

Jouni Surakka
jouni.surakka@regionstockholm.se
tel. 08-123 37 272

Instrument för ergonomisk mätning

Karin Berglund och Ida-Märta Rhén
karin.berglund@regionstockholm.se och ida.rhen@regionstockholm.se

Telefon till växeln: 08-123 40 000

Gaser/lösningsmedel/dammprovtagning

Direktvisande damm-instrument

Instrumenttyp/fabrikat

Beskrivning

Hyrpris

P-Trak*

Instrument för mätning av ultrafina partiklar d.v.s. partiklar under 0,1 µm. Kalibrerad för kontinuerlig mätning, 10 sekunders provtagning eller loggning. Mätintervall 0 - 5x105 partiklar/cm3. OBS! Behöver COM/seriell port.

 

1 840

Dammhaltsmätare
MIE Personal DataRAM *

Portabel dammätare. Inbyggd logger.
Mätområde 0,001 - 400 mg/m3. OBS! Behöver COM/seriell port.

2 120

Koldioxid, temperatur och relativ fuktighet

Testo 435-2

Mäter och lagrar koldioxid 0-10 000 ppm, temperatur och Rf.

1 620

* Timdebitering (1 350 kr/tim) för tömning i dator, bearbetning och e-post leverans av resultat tillkommer.


Provtagningspumpar

Instrumenttyp/fabrikat

Beskrivning

Hyrpris

Lågflödespump
SKC Pocket Pump

Komplett utrustning för provtagning av lösningsmedel inkl. rörhållare. Konstant flöde 20–225 ml/min. Inklusive rotameter.

1 120*

 

Flödesmätare, rotameter

Flödesmätare.

160

Föravskiljare cyklon

För mätning av respirabelt damm (Dp< 4 µm).

160

Sele

Bärsele för pumpar.

160

* Pump och rotameter hyrs ut i ett kit för första pumpen. Från och med andra pumpen ingår ej rotameter i priset (110 kr lägre per pump).

Buller

Instrumenttyp/fabrikat

Beskrivning

Hyrpris

Bullerdosimeter
Svantek SV 104**

För heldagsmätningar av bullerdos. Kan bl a logga: LAeq, LAFmax, LCpeak och Z-vägt oktavbandsspektrum (9 band 31,5 Hz till 8 kHz) samt dataprogram för statistiska beräkningar.

1 390

** Timdebitering (1 000 kr/tim) för tömning i dator, bearbetning och e-post leverans av resultat tillkommer.

Vibrationer

Instrumenttyp/fabrikat

Beskrivning

Hyrpris

SVANTEK 106A

Sittplatta till 106A

Accelerometerkub till 106A

Mätning och loggning av helkropps- och hand/armvibrationer, sex kanaler. Loggar data och beräknar dagsdos för hand- och armvibrationer.

Platta för mätning av helkroppsvibrationer i 3 riktningar.

Accelerometer för mätning av hand/armvibrationer i 3 riktningar.

2 230

 

1 700

 

1 700

** Timdebitering (1 000 kr/tim) för tömning i dator, bearbetning och e-post leverans av resultat tillkommer.


Ergonomi

Instrumenttyp

Beskrivning

Hyrpris

Manualer

ErgoHandMeter:

Smarttelefon med analysprogram och två mätenheter. Inkluderar mäthållare och tejp.

Mäter handledsrörelser. Loggar och analyserar data samt presenterar handledshastighet i jämförelse med föreslagna åtgärdsnivåer.

1000

Manual ErgoHandMeter (pdf)

Instruktionsfilm (vimeo.com)

Smarta kläder:

Smarttelefon med analysprogram och tre mätenheter. Inkluderar specialsydd funktionströja i tre olika storlekar.

Mäter arm och ryggvinklar. Loggar och analyserar data samt presenterar resultat i jämförelse med rekommenderade åtgärdsnivåer.

1500

Manual smarta kläder (pdf)

Instruktionsfilm (vimeo.com)

Dynamometer (500 N, 1000 N):

Digital kraftmätare.

Mäter och loggar tryck- och dragkrafter.

750

 

Senast ändrad 2024-01-26

Publicerad: 2020-09-11

Informationsansvarig: Pernilla.wiebert@regionstockholm.se, katarina.kjellberg@regionstockholm.se