Organisatoriska och sociala faktorer i arbetet

Stressrelaterad psykisk ohälsa är idag den vanligaste arbetsrelaterade ohälsan och sjukfall inom denna kategori har ökat kraftigt under de senaste åren. Här kan du läsa mer om de olika faktorer i arbetet som kan påverka vår psykiska hälsa och prestation och hur du som arbetsgivare eller arbetstagare kan minska risken för arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Arbetet är för många en källa till utveckling, glädje och gemenskap. Inom många områden har ökad kunskap och säkrare arbetsmetoder också bidragit till ett tryggare och mer hälsosamt arbetsliv. Men en viss typ av ohälsa går emot trenden mot ett mer hälsosamt arbete - den psykiska ohälsan. Stressrelaterad psykisk ohälsa är idag den vanligaste arbetsrelaterade ohälsan. Det är viktigt att vi arbetar aktivt med att motverka den skadliga inverkan som arbetet kan ha på vår hälsa. Risker kan exempelvis finnas i arbetsbelastningen, personens arbetsroll, den sociala miljön och i organiseringen av arbetet.

Stenar balanserade ovanpå varandra

Psykisk arbetsbelastning

På samma sätt som det finns olika slags fysisk belastning, som till exempel tynga lyft och upprepade ensidiga rörelser, finns det också psykisk arbetsbelastning av olika slag.

Man som ligger sömnlös i sin säng. Väckarklockan visar på 2.08.

Arbetsrelaterad psykisk ohälsa

Kunskap om tidiga signaler för psykisk ohälsa är viktig både för medarbetare och chefer. Då finns chans att ingripa innan personen drabbas av allvarlig ohälsa som utbrändhet eller depression.

Två kvinnlig arbetskamrater tittar på en lista

Social arbetsmiljö

Social arbetsmiljö kan definieras som villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och medarbetare.

Presentation

Organisatoriska faktorer

Organisationen och ledarskapet på en arbetsplats påverkar också medarbetares hälsa. Det kan till exempel handla om saker som arbetstider, anställningsformer, styrmodeller och styrmedel.

Faktablad och rapporter

Här hittar du våra faktablad och rapporter som rör organisatoriska och sociala faktorer i arbetet.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete

Alla arbetsgivare har ansvar att bedriva ett systematiskt arbetsmijöarbete men vad innebär det?

Torsplan

Vår verksamhet inom arbetsorganisation och beteendevetenskap

Vårt uppdrag är att arbeta mot en bättre psykisk hälsa för befolkningen i Region Stockholm. Det gör vi på flera olika sätt.

Senast ändrad 2024-01-26

Publicerad: 2020-11-26