Länkar och kunskapsdokument

Här finner du ytterligare information, kunskapsdokument och länkar till andra sidor om UV-strålning.

Länkar till information om UV-strålning på andra sajter

Sunprotection, WHO, om sol och UV-strålning.

Solstrålning i Sverige. SMHI.

Miljömedicinsk riskbedömning, Riskwebben, Institutet för miljlömedicin (IMM), Karolinska institutet.

Råd och rekommendationer vid exponering för sol och solarium. Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten, nyheter om risk för cancer

Strålskyddslag (2018:396), Sveriges Riksdag.

Miljöhälsorapport 2017. Folkhälsomyndigheten, 2017.

Statistik – Hälso- och sjukvård Cancerincidens i Sverige 2014. Sveriges officiella statistik, 2015. Socialstyrelsen (Pdf).

Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö. Rapport 2015:8. Boverket och Movium, 2015.(pdf). 

Sidor och artiklar om UV-ljus och barn

Om UV-strålningStrålsäkerhetsmyndigheten

Miljöhälsorapport 2021, Folkhälsomyndigheten.

Faktablad om D-vitamin till barn. Livsmedelsverket.

Särskilda solråd för barn, Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Strålskyddslagen. 2018:396, 7 kap. 6 och 7 §§. Sveriges Riksdag. 

Solskyddsfaktorer – sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn. Strålsäkerhetsmyndigheten. 

IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Solar and ultraviolet radiation. IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum. 1992;55:1-316.

Watts CG, Drummond M, Goumas C, et al. Sunscreen Use and Melanoma Risk Among Young Australian Adults. JAMA Dermatol. 2018;154(9):1001-1009. doi:10.1001/jamadermatol.2018.1774

Senast ändrad 2022-02-01

Fotograf/Illustratör: Matton