Rapporter 2002

Här kan du läsa och ladda ner rapporter som Centrum för arbets- och miljömedicin tagit fram på egen hand eller i samarbete med andra aktörer. Du hittar publikationer från olika år via menyn till vänster.

Amalgam och hälsa (pdf 95 kB)
Rapport 2002:1, arbets- och miljömedicin
Författare: Antonis Georgellis, Pirjo Savlin, Lena Hillert, Eva Thunberg, Magnus Lundqvist

Att skapa hälsofrämjande arbetsplatser inom vård och omsorg (pdf 214 kB)
Rapport 2002:2, arbets- och miljömedicin
Författare: Lena Backman, Ola Leijon, Magnus Lindberg, Gunilla Pernold, Inga-Lill Petterson

Personalen i fokus vid kvalitetssäkring inom vård och omsorg (pdf 96 kB)
Rapport 2002:3, arbets- och miljömedicin
Författare: Inga-Lill Petterson Lena Backman Ola Leijon Magnus Lindberg, Gunilla Pernold

Ökat inflytande genom empowerment (pdf 236 kB)
Rapport 2002:4, arbets- och miljömedicin
Författare: Inga-Lill Petterson, Hans Åke Donnersvärd, Siv Hammarström, Monica Lagerström, Allan Toomingas

Tågbuller och hälsa (pdf 113 kB)
Rapport 2002:5, arbets- och miljömedicin
Författare: Emma Nordling, Gösta Bluhm

Goda idéer i omlopp (pdf 65 kB)
Rapport 2002:6, arbets- och miljömedicin
Författare: Lars Havewald

Förslag till indikatorer för uppföljning av hälsorelaterade miljökvalitetsmål (pdf 134 kB)
Rapport 2002:7, arbets- och miljömedicin
Författare: Mats Rosenlund, Antonis Georgellis, Gösta Bluhm, Magnus Svartengren

Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+ (pdf 216 kB)
Rapport 2002:8, arbets- och miljömedicin
Författare: Inga-Lill Petterson, Lena Backman

Miljörelaterade besvärsbilder (pdf 133 kB)
Rapport 2002:9, arbets- och miljömedicin
Författare: Vildana Musabasic, Lena Hillert, Eva Thunberg