iErgonomics – sakernas internet för ett hållbart arbetsliv

Ett projekt där vi kommer att ta fram verktyg och metoder för riskbedömning av fysisk arbetsbelastning baserade på sensorer integrerade i arbetskläder och IoT-baserad datahantering.

IoT=Internet of Things - läs mer om om IoT på iotsverige.se

Bakgrund

Besvär till följd av fysisk belastning i arbetet är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. För att förebygga besvär utförs riskbedömningar av arbetsgivaren, vanligtvis anlitas företagshälsovården som hjälp. Dagens metoder för att bedöma fysisk belastning är framförallt baserade på observationer, som tar mycket tid att utföra och har en låg tillförlitlighet. Ny teknik i form av så kallade smarta kläder, dvs kläder med sensorer som mäter fysisk belastning, kan användas för att effektivisera bedömningarna. Tekniken finns men metoden måste vidareutvecklas och anpassas till användargruppen.

Syfte

Inom projektet kommer vi att ta fram verktyg och metoder för precisionsergonomi: ett helhetskoncept för riskbedömning av fysisk arbetsbelastning, baserat på sensorer integrerade i arbetskläderna och IoT-baserad datahantering. Syftet är möjliggöra enkla, objektiva och kostnadseffektiva riskbedömningar av fysisk arbetsbelastning, hos enskilda individer eller grupper av individer.

Så kommer vi att jobba

Projektet är indelat i fyra arbetspaket (förkortas som WP):

  1. Identifiering av användarkrav och krav kring regler och integritetsfrågor, samt nyckelindikatorer för framgång (WP1).
  2. Utveckling av IoT lösningar, infrastruktur, arkitektur för datainsamling och överföring, samt hantering och lagring av data (WP2).
  3. Test och validering. Nyckelindikatorer från WPdefinierar utvärderingskriterierna (WP3).
  4. Spridning av projektresultaten, skapa medvetande om de möjligheter som IoT och modern datahantering erbjuder. Utarbeta en affärsplan för tjänster riktade till företagshälsovården där iErgonomics IoT-lösning används (WP4).

Så kan resultaten användas

Med projektet vill vi göra det möjligt för arbets- och miljömedicinska kliniker, företagshälsovård och andra som behöver information om fysisk arbetsbelastning, att enkelt samla in, analysera och dokumentera detaljerade och objektiva data gällande fysisk belastning. Dessa data kan sen användas vid riskbedömningar så att ogynnsamma exponeringar kan uppmärksammas och åtgärdas.

Medverkan och finansiering

iErgonomics finansieras av Vinnova. Övriga projektpartners är KTH, Arbets- och Miljömedicin Uppsala och Wergonic.