Rapporter 2009

Här kan du läsa och ladda ner rapporter som Centrum för arbets- och miljömedicin tagit fram på egen hand eller i samarbete med andra aktörer. Du hittar publikationer från olika år via menyn till vänster.

Bussförares exponering för avgaser (pdf 1,12 MB)
Rapport 2009:12, Karolinska institutets folkhälsoakademi 
Författare: Annika Carlsson, Nils Plato, Per Gustavsson, Magnus Alderling

Arbetsförhållanden, levnadsvanor och hälsa inom vård och omsorg (pdf 1,67 MB)
Rapport 2009:24, Karolinska institutets folkhälsoakademi
Författare: Marianne Parmsund, Magnus Alderling, Ingela Målqvist, Carl Åborg

Miljöhälsorapport Stockholms län 2009 (pdf 3,68 MB)