Regelverk och rekommendationer

WHO och Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att undvika solen när den är som starkast mitt på dagen och att använda skyddande kläder och solglasögon.

Rekommendationer för solande

Att begränsa solexponeringen är att rekommendera men det är viktigt att inte utesluta att vistas utomhus eller att vara fysiskt aktiv. Därför rekommenderar WHO och Strålsäkerhetsmyndigheten att i första hand täcka kroppen med kläder, hatt och glasögon vid utomhusvistelse i solen, samt att komplettera med solskyddsmedel där kläder inte skyddar. Det rekommenderas även att undvika solen när den är som starkast klockan 12-15 sommartid genom att vistas i skuggan.

Regelverk för solarier

Mot bakgrund av de skadliga effekterna som solarium kan ha på kroppen trädde en lag om 18-årsgräns för solariesolande i kraft den 1 september 2018. Detta framgår av strålskyddslagen, kapitel 7: paragraf 6 och 7.

Rekommendationer för barns utemiljöer

Barns hud är på grund av att de fortfarande växer och att immunsystemet och andra funktioner ännu inte är helt utvecklade, känsligare för UV-strålning. Barns vistelse i utemiljöer under sommarhalvåret bör därför ske under särskilda förutsättningar.

WHO har lyft fram behovet av att skapa solskyddsprogram som ökar medvetenheten om exponering för solstrålning. Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsammans med Boverket på nationell nivå föreslagit att skolgårdar och förskolemiljöer utformas så att mer skugga erbjuds:

  • Lekytornas placering, platser där barn sitter still länge och mängden vegetation bör erbjuda ett skuggutrymme som täcker mer än halva himlen rakt ovanför barnens favoritställen.
  • Akuta solstrålningsproblem bör lösas med solsegel.
    För mer information se Boverket (2015).

Senast ändrad 2020-11-25

Fotograf/Illustratör: Matton