HealthyShiftwork

HealthyShiftwork är ett ny studie som påbörjats hösten 2021. Studien syftar till att undersöka hur nattskiftsarbete påverkar risken för sjukdom och åldrande och att i sin tur utveckla en uppsättning tester med relevans för nattskiftsarbete och utveckling av sjukdom.

Bakgrund

Skiftarbete är vanligt. Idag arbetar omkring 20% i skift och siffran förväntas öka. Skiftarbete är nödvändigt för bland annat sjukvården, polisen och transportbranschen.

Vetenskapliga belägg visar att långvariga rubbning av den biologiska dygnsrytmen (dygnsklockan) ökar risken för flera kroniska sjukdomar bland annat övervikt/fetma, diabetes typ 2 och bröstcancer. För andra sjukdomar eller åldrande är sambanden mera oklara och det behövs mer kunskap. Kunskap behövs även för att förstå hur nattarbete skall utformas för att minimera negativa hälsoeffekter.

HealthyShiftwork - syfte

Syftet med studien är att undersöka hur nattskiftsarbete påverkar risken för sjukdom och åldrande och att i sin tur utveckla en uppsättning av tester med relevans för nattskiftsarbete och utveckling av sjukdom.

Vi söker studiedeltagare

Vi söker deltagare mellan 25-65 år som arbetar dagskift (inklusive kväll) eller nattskift. För att kunna delta som nattarbetare krävs att du arbetat nattskift vanligen minst 2 nätter efter varandra / vecka, under de senaste 3 åren. För att kunna delta som dagarbetare krävs att du arbetat dagtid med maximalt 1 nattpass / månad, under de senaste 3 åren. Alla tester kommer att göras på svenska och det är därför viktigt att du behärskar det svenska språket i både tal och skrift väl.

Är du intresserad av att delta? Kontakta Gunilla Rydenstrand, e-post: gunilla.rydenstrand@ki.se.

Genomförande

De som tackar ja till att delta kommer att under en arbetsvecka få svara på frågor i frågeformulär och en app, bära sensorer, göra korta psykologiska tester och ge blod och saliv vid två tillfällen. En undergrupp av deltagarna som särskilt anmäler sig till detta kommer även att ge en liten fettbiopsi och göra mer detaljerade mätningar av sin blodsockernivå. Alla moment är frivilliga och sker först efter informerat samtycke.

Vad vill vi uppnå?

HealthyShiftwork kommer att generera ny kunskap om långtidseffekter av störning av dygnsrytmen. Kunskapen ger underlag till förebyggande åtgärder som bättre schemaläggning, hälsosammare arbetsmiljöer, förbättrad medicinsk övervakning och vägledning till människor som arbetar nattskift.

Vem står bakom?

Projektet sker i samarbete med Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Region Stockholm samt Karolinska Institutet. Projektet finansieras via forskningsrådet FORTE samt afa Försäkring. HealthyShiftwork är även en del av ett större EU-finansierat projekt ”EPHOR” där man på olika platser i Europa undersöker hur arbetsmiljön påverkar hälsan. Syftet med EPHOR är att ta ett helhetsgrepp på arbetsmiljön genom att så långt som möjligt karakterisera all exponering under arbete, ett koncept som kallas för exposom.

Länk till EU-projektet EPHOR:

https://www.ephor-project.eu/

Länk till informationsbrev om studien:

Informationsbrev och samtycke (pdf)

Ytterligare information till dig som är intresserad av att delta i studien (pdf)

Ansvariga

Ansvariga för projektet är Maria Albin, professor och överläkare och Karin Broberg, professor, båda på Karolinska Institutet.

För mer information, vänligen kontakta läkare Caisa Laurell på caisa.laurell@ki.se.

 

 

Senast ändrad 2024-02-02

Publicerad: 2021-10-20