Rapporter 2005

Här kan du läsa och ladda ner rapporter som Centrum för arbets- och miljömedicin tagit fram på egen hand eller i samarbete med andra aktörer. Du hittar publikationer från olika år via menyn till vänster.

Utveckling av stödfunktioner för arbetsmiljö- och hälsoarbete i skolan (pdf 656 kB)
Rapport 2005:1, arbets- och miljömedicin
Författare: Sven-Göran Servais

Buller i 12 skolmatsalar (pdf 330 kB)
Rapport 2005:2, arbets- och miljömedicin
Författare: Anders Lundin, Lena Backman, Eva Lenell

Individuell exponering för trafikavgaser (pdf 292 kB)
Rapport 2005:3, arbets- och miljömedicin
Författare: Tom Bellander, Martin Kruså, Katinka Almrén, Pernilla Willix

Ledning för hållbar förändring (pdf 345 kB)
Rapport 2005:4, arbets- och miljömedicin
Författare: Ingela Målqvist

Yrkesmedicinska patientutredningar (pdf 714 kB)
Rapport 2005:5, arbets- och miljömedicin
Författare: Bodil Carlstedt-Duke, Åsa Nordin, Magnus Alderling

Indikatorer för barns miljö och hälsa vid uppföljning av miljökvalitetsmål (pdf 477 kB)
Rapport 2005:6, arbets- och miljömedicin
Författare: Antonis Georgellis, Gösta Bluhm, Ann-Charlotte Egmar, Gunnel Emenius, Carola Lidén, Helena Svensson, Magnus Wickman, Magnus Svartengren

Tio miljöåtgärder - De tio viktigaste miljöåtgärderna för att förbättra hälsan hos befolkningen i Stockholms län (pdf 570 kB)