Länkar och kunskapsdokument

Här finner du ytterligare information, kunskapsdokument och länkar till andra sidor om grönområden och hälsa.

Länkar, Grönområden och hälsa

Referenser grönstruktur och barn

Arena för Tillväxt, Sweco. Sveriges nya geografi. 2018. https://www.sweco.se/wp-content/uploads/sites/3/2021/03/sng_2018.pdf (internet 2024-01-24)

Bijnens EM, Derom C, Thiery E, et al. Residential green space and child intelligence and behavior across urban, suburban, and rural areas in Belgium: A longitudinal birth cohort study of twins. PLoS Med. 2020;17(8):e1003213. 2020 Aug 18. doi:10.1371/journal.pmed.1003213

Boverket, Movium. Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö. Boverket, Publikationsservice, Karlskrona; 2015.

Senast ändrad 2024-01-24

Publicerad: 2020-03-06

Fotograf/Illustratör: Matton