Rapporter 2020

Här kan du läsa och ladda ner rapporter som Centrum för arbets- och miljömedicin tagit fram på egen hand eller i samarbete med andra aktörer under 2020. Du hittar publikationer från olika år via menyn till vänster.

Rapporter framtagna i samarbete med andra aktörer

Klimat och hälsa - en kunskapssammanställning (pdf)

Rapporten ges ut i samarbete med Sveriges Läkarförbund, Sjukhusläkarföreningen, Läkare för miljön, Svenska Läkarsällskapet, Arbets- och Miljömedicin Region Västerbotten och AirClim (Luftförorenings- och Klimatsekretariatet).