Rapporter 2001

Här kan du läsa och ladda ner rapporter som Centrum för arbets- och miljömedicin tagit fram på egen hand eller i samarbete med andra aktörer. Du hittar publikationer från olika år via menyn till vänster.

Arbetsmiljön inom den avancerade hemsjukvården (pdf 311 kB)
Rapport 2001:1, yrkesmedicinska enheten
Författare: Lena Backman, Ola Leijon, Gunilla Pernold

Skuld, ensamhet och bristande tillit (pdf 226 kB)
Rapport 2001:2, yrkesmedicinska enheten
Författare: Per Wiklund

Vad säger den som är allergisk? (pdf 113 kB)
Rapport 2001:3, yrkesmedicinska enheten
Författare: Magnus Svartengren, Hans Brunnberg, Ann-Charlotte Egmar, Magnus Lindberg, Måns Waldenström, Magnus Wickman

Skuld, ensamhet och bristande tillit, (kort version) (pdf 58 kB)
Rapport 2001:4, yrkesmedicinska enheten
Författare: Per Wiklund

Hälsoeffekter av luftföroreningar (pdf 560 kB)
Rapport 2001:2, miljömedicinska enheten
Författare: Lena Staxler, Lars Järup, Tom Bellander

Bröstmjölk och modersmjölkersättning (pdf 356 kB)
Seminariedokumentation
Författare: Ann-Charlotte Egmar, Inger Kull, Janina Dahlberg, Gunnar Lilja