Länkar och kunskapsdokument

Här finner du ytterligare information, kunskapsdokument och länkar till andra sidor om miljötobaksrök.

Länkar till information om miljötobaksrökning på andra sajter

Second Hand Smoke: Assessing the burden of disease at national and local levels. Mattias Öberg, Maritta S. Jaakkola, Annette Prüss-Üstün, Christian Schweizer, Alistair Woodward. WHO, 2010.

Passiv rökning och rökfria miljöer. Tobaksfakta, oberoende tankesmedja.

Utveckling av bruket av tobak. Folkhälsomyndigheten.

Världshälsorganisationens (WHO) Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Målet ett rökfritt Sverige 2025, tobaksförebyggande arbete. Sveriges kommuner och regioner

Miljötobaksrök, forskning om hälsoeffekter, Institutet för miljömedicin (IMM) Karolinska institutet.

 

Referenser till sidorna om barn

Öberg M, Jaakkola MS, Prüss-Üstün A, et al. Second hand smoke: Assessing the burden of disease at national and local levels. Geneva: World Health Organization 2010. (WHO Environmental Burden of Disease Series, No. 18).

Folkhälsomyndigheten. Miljöhälsorapport 2021.Barns miljörelaterade hälsa. Folkhälsomyndigheten; 2021. Artikelnummer: 20010.

Socialstyrelsen. Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn 2019. 2020. Artikelnummer: 2020-12-7051.

Socialstyrelsen. Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn. Medicinska födelseregistret 1973–2011. Assisterad befruktning 1991–2010. Artikelnummer: 2013-3-27.

Socialstyrelsen. Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor 2018. 2020. Artikelnummer: 2020-11-6981.

Senast ändrad 2021-11-30

Fotograf/Illustratör: Matton