Rapporter 2000

Här kan du läsa och ladda ner rapporter som Centrum för arbets- och miljömedicin tagit fram på egen hand eller i samarbete med andra aktörer. Du hittar publikationer från olika år via menyn till vänster.

Psykisk ohälsa bland skolans personal (pdf 83 kB)
Rapport 2000:1, yrkesmedicinska enheten
Författare: Lena Backman

Tiden går: Om bussförares psykosociala arbetsmiljö (pdf 449 kB)
Rapport 2000:2, yrkesmedicinska enheten
Författare: Kristina Byström-Valencia, Hans Brunnberg, Per Gustavsson

Hälsoeffekter av trafikavgaser (pdf 222 kB)
Rapport 2000:3, yrkesmedicinska enheten
Författare: Sten Jungnelius, Magnus Svartengren

Vården under 90-talet. Del I. Den organisatoriska nivån. (pdf 427 kB)
Rapport 2000:4, yrkesmedicinska enheten

Vården under 90-talet. Del II. Empiriska studier. (pdf 428 kB)
Rapport 2000:5, yrkesmedicinska enheten

Utveckling av arbetshjälpmedel för tidningsbud (pdf 101 kB)
Rapport 2000:6, yrkesmedicinska enheten
Författare: Monica Mortimer, Hans Brunnberg, Mats Gillberg, Hélène Leksell, Birgitta Meding, Ebba von Rosen, Måns Waldenström

Delaktighet och kompetensutveckling inom äldreomsorgen i Nacka kommun (pdf 727 kB)
Rapport 2000:7, yrkesmedicinska enheten
Författare: Lars Andersson