Rapporter

Centrum för arbets- och miljömedicin har en egen rapportserie och deltar i andra aktörers produktion av rapporter inom området arbets- och miljömedicin. Dessutom tar vi fram återkommande arbetshälsorapporter och miljöhälsorapporter för Stockholms län.

Liten pojke springer på sandstrand

Ladda ner Miljöhälsorapport Stockholms län 2021

Miljöhälsorapport Stockholms län 2021 beskriver olika miljöfaktorers betydelse för befolkningens hälsa, med fokus på barn i Stockholms län. Miljöfaktorerna som tas upp i rapporten är bland annat luftföroreningar, buller, klimatförändringar och kemikalier. Rapporten tar även upp allergier i relation till miljöexponeringar.

Förskola

Arbetshälsorapport Stockholms län 2020 - se presentationen

Arbetshälsorapport Stockholms län 2020 visar på stora skillnader mellan yrkesgrupper vad gäller risken att drabbas av ohälsa på grund av arbetet. Nu kan du också se webbinariet från presentationen!

Ladda gärna ner våra rapporter!

Rapportserien

Rapporterna i Centrum för arbets- och miljömedicins rapportserie är sorterade efter publikationsår, som du finner i menyn till vänster (dator)/i cirkeln nere till höger (mobil).

Arbetshälsorapporter och miljöhälsorapporter

Regionala arbetshälsorapporter och miljöhälsorapporter för Stockholms län hittar du under respektive rubrik i menyn till vänster (dator)/i cirkeln nere till höger (mobil).