Miljöhälsa på karta

I projektet ”Miljöhälsa på karta” skapas ett kartbaserat övervakningssystem där det kommer bli möjligt att kartlägga och visualisera sambanden mellan miljöfaktorer, socioekonomi och folkhälsa. Syftet är att kunna följa upp folkhälsan i Stockholms län.


Vad är "Miljöhälsa på karta"

I projektet ”Miljöhälsa på karta” skapas ett länsövergripande kartbaserat övervakningssystem där det kommer bli möjligt att kartlägga och visualisera sambanden mellan miljöfaktorer som är skadliga för hälsan, socioekonomi och folkhälsa. 

Här kan du se vår vision med verktyget och ta del av exempel på hur det kan komma att utformas: Miljöhälsa på Karta (arcgis.com)

Så fungerar det och så kan det användas

Genom att dela upp befolkningsdata från ett område, till exempel en storstadsregion, i mindre geografiska områden, exempelvis kommun, stadsdel, SAMS/DESO (SAMS=Small Areas för Market Statistics och DESO= Demografiska statistikområden, är en typ av regional indelning som görs av Statistiska Centralbyrån) eller ett högupplöst raster (rutnät), och kombinera denna information med exponeringsdata för olika hälsoskadliga miljöfaktorer och folkhälsodata blir det möjligt att identifiera områden och grupper i befolkningen som utsätts för flera olika hälsoskadliga exponeringar.

Vi kommer bland annat att kunna:

  • utifrån data om markanvändning göra analyser av exponeringssituationen vid exempelvis bostäder, förskolor, skolor och äldreboenden.
  • urskilja områden med höga rekreationsvärden, som till exempel tysta och gröna miljöer.
  • identifiera särskilt sårbara grupper i befolkningen som riskerar att påverkas mer än andra av faktorer i omgivningsmiljön. Det kan till exempel vara grupper med sämre ekonomiska och hälsomässiga förutsättningar.

Projektet kommer också att göra det lättare att göra uppföljningar av utvecklingen över tid, av befolkningsexponering, hälsopåverkan och av regionala ojämlikheter i den miljörelaterade hälsan.

Systemet kommer att underhållas och uppdateras regelbundet så att informationen alltid är aktuell.

Vilka driver projektet

Projektet "Miljöhälsa på karta" drivs gemensamt  av CAMM och Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin (CES). Det är en satsning på en länsgemensam stödstruktur för uppföljning av folkhälsan i Stockholms län.