Varför Miljöhälsa Online?

Miljöhälsa Online erbjuder lättillgänglig och aktuell miljöhälsodata från Stockholms län för i första hand kommunala och regionala politiker och tjänstemän.

Varför har vi skapat Miljöhälsa Online

Aktuella och korrekta miljöhälsodata är ett viktigt underlag för beslutsfattare och tjänstemän som jobbar med frågor som rör samhällsplanering, miljö och hälsa. Vårt syfte med Miljöhälsa Online är att kunna presentera relevant regional miljöhälsodata på ett så lättillgängligt och användarvänligt sätt som möjligt. Att materialet ligger online innebär också att vi hela tiden har möjlighet att uppdatera med ny aktuell information och utveckla webbplatsen efter de behov som uppstår.

Vilka har användning för Miljöhälsa online

I första hand:

  • planerare och beslutsfattare på kommunal och regional nivå, till exempel politiker och tjänstemän inom kommuner, Region Stockholm och Länsstyrelsen

Men också:

  • journalister
  • studenter
  • andra med ett intresse av miljöhälsofrågor

Senast ändrad 2022-02-21

Publicerad: 2019-10-10

Fotograf/Illustratör: Matton