Rapporter 2021

Här kan du läsa och ladda ner rapporter som Centrum för arbets- och miljömedicin tagit fram på egen hand eller i samarbete med andra aktörer under 2021. Du hittar publikationer från olika år via menyn till vänster.

Rapporter framtagna i samarbete med andra aktörer

Sömnstörningar från flygbuller i en svensk kontext (naturvårdsverket.se)

Rapport från uppdrag för Naturvårdsverket som tagits fram i samarbete med Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet