Länkar och kunskapsdokument

Här finner du ytterligare information, kunskapsdokument och länkar till andra sidor om inomhusmiljö.

Miljöhälsorapport 2017, Folkhälsomyndigheten (pdf).

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, Naturvårdsverket.

Fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (pdf).

Hälsa och inomhusmiljö i ditt boende, Boverket.

Inomhusmiljö. Boverket

Reglering av temperatur vid värmebölja genom grön- och blåstruktur. Boverket.

Vägledning för bedömning av termiskt inomhusklimat och temperatur. Folkhälsomyndigheten.

Allmänna råd och vägledning om ventilation. Folkhälsomyndigheten.

Luftkvalitet i inomhusmiljön. Folkhälsomyndigheten.

Trångboddheten i storstadsregionerna. Boverket (pdf).

Covid 19 i trångbodda förorter och på äldreboenden – samverkande strukturella faktorer? AMM, Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, Göteborg (pdf).

Allmänna råd om ventilation, Folkhälsomyndigheten (pdf).

Allmänna råd om fukt och mögel, Folkhälsomyndigheten.

WHO, indoor air quality guidelines

Indoor air quality and formaldehyde in European countries ECA (pdf).

Radon i bostäder, läget i Stockholms län. Länsstyrelsen (pdf).

Radon och hälsa, vad är det och hur påverkar det oss? Boverket.

Plan och bygglag (2010:900), Sveriges Riksdag.

 

Referenser till sidorna om barn

Stockholms Stad. Miljöförvaltningen. Tillsyn av inomhusmiljön i bostäder. Årsrapport 2017, Inomhusmiljöenheten. Dnr: 2018-8503

Mjörnell K, Johansson D, Bagge H. The Effect of High Occupancy Density on IAQ, Moisture Conditions and Energy Use in Apartments. Energies. 2019; 12(23):4454. doi:10.3390/en12234454

Folkhälsomyndigheten. Inomhusmiljö. Miljöhälsorapport 2021. Barns miljörelaterade hälsa. Artikelnummer 20010.

Boverket. Trångboddheten i storstadsregionerna. Rapport 2016:28.

WHO Housing and Health Guidelines. 2018. WHO. ISBN: 978 92 4 155037 6

Stockholms Stad. Miljöförvaltningen. Tillsyn av inomhusmiljön i bostäder. Årsrapport 2019, Inomhusmiljöenheten. Dnr: 2020-5573

Richter JC, Jakobsson K, Taj T, Oudin A. High burden of atopy in immigrant families in substandard apartments in Sweden - on the contribution of bad housing to poor health in vulnerable populations. World Allergy Organ J. 2018;11(1):9. Published 2018 May 15. doi:10.1186/s40413-018-0188-1

Boverket. Så mår våra hus. Redovisning av regeringsuppdrag beträffande byggnaders tekniska utformning mm. 2009. 

Folkhälsomyndigheten. Allmänna råd om fukt och mikroorganismer. FoHMFS 2014:14.

Folkhälsomyndigheten. Allmänna råd om ventilation. FoHMFS 2014:18.

Senast ändrad 2021-11-30

Fotograf/Illustratör: Matton