Länkar och kunskapsdokument

Här finner du ytterligare information, kunskapsdokument och länkar till andra sidor om buller.

 

Referenser, buller och barn.

Basner M, McGuire S. WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region: A Systematic Review on Environmental Noise and Effects on Sleep. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2018; 15(3):519. https://doi.org/10.3390/ijerph15030519

Boverket. Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder - en vägledning. Karlskrona: Boverket; 2015. Rapportnummer: 2015:21.  [Citerad 20240307] Hämtad från: https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2015/industri-och-annat-verksamhetsbuller-vid-planlaggning-och-bygglovsprovning-av-bostader2.pdf  

Clark C, Paunovic K. WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region: A Systematic Review on Environmental Noise and Cognition. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2018; 15(2):285. https://doi.org/10.3390/ijerph15020285

Senast ändrad 2023-11-16

Fotograf/Illustratör: Matton