JobbafriskNPF.se

Webbplatsen JobbaFriskNPF vänder sig till dig med en NPF-diagnos som ska välja utbildning eller yrke, till dig som är studie- /yrkesvägledare, rektor, arbetar inom elevhälsan eller är anhörig. Här finns information om NPF, stöd för studier och stöd för ett hållbart arbetsliv. Innehållet är baserat på vetenskapliga väl dokumenterade fakta.

JobbaFrisk NPF ska ge evidensbaserad information om studie- och yrkesvägledning vid NPF i form av råd och praktisk guidning för studie- och yrkesvägledare, elever/studenter, vårdnadshavare, yrkeslärare och vårdprofessionen.

JobbaFrisk NPF innehåller också information om faktorer som underlättar eller kan vara hindrande för sysselsättning och välmående på arbetet samt om lämpliga stödinsatser. 

Det finns också rekommendationer och olika guider för det praktiska arbetet med studie- och yrkesvägledning vid NPF, och för dig som arbetsgivare som ska anställa någon med en NPF-diagnos. Det finns även guider och checklistor för dig med en diagnos som kan underlätta när du ska börja studera/arbeta. 

Gå vidare till webbplatsen JobbaFriskNPF.se