Hudbesvär

Hudbesvär relaterat till arbete, omgivande miljö eller konsumentprodukter är vanliga och kan leda till kontakteksem eller snabb allergisk reaktion som symtom. 

Skadlig exponering

Skadlig hudexponering innebär kontakt med hudirriterande och/eller allergiframkallande ämnen. Exponeringen kan leda till primära arbets- och miljörelaterade hudsjukdomar, i första hand kontakteksem eller kontakturtikaria, men även en försämring av befintlig hudsjukdom som atopiskt eksem, psoriasis eller mjälleksem.

Vanligt är exponering för tvålämnen, kemikalier eller livsmedel eller arbete under hudirriterande förhållanden såsom våtarbete och arbete i handskar, kyla, värme eller torr luft. Symtom kan också bero på kontaktallergi, alltså en fördröjd allergi orsakad av naturligt förekommande eller syntetiskt tillverkade kemiska ämnen. Kontaktallergi kan orsakas av flera tusen olika kemikalier. Snabb allergi kan även uppstå mot vanliga proteiner. Det förekommer även kombinationer av både snabba och fördröjda allergier men ännu oftare kombinationer av irritation och allergi.

Abetsrelaterade handbesvär - handeksem

Arbetsrelaterade hudbesvär handlar i de allra flesta fall om handeksem. I den arbetsföra befolkningen drabbas så många som 10 procent av handeksem någon gång under ett år. Handeksem kan bli kroniskt och drabbar oftare kvinnor än män. Atopiskt eksem är en riskfaktor för handeksem, vilket man även bör tänka på vid yrkesval. Skadlig hudexponering är en annan riskfaktor som kan ge ett kontaktallergiskt eksem.

Våra insatser

Hudallergimottagningen vid Centrum för arbets- och miljömedicin är en arbets- och miljödermatologisk mottagning som tar emot patienter på remiss och kartlägger hudbesvär, ställer diagnos, sprider information och återkopplar till inremitterande inklusive företagshälsovården. Vi deltar i utbildning av sjukvårdspersonal samt medverkar i preventivt arbete även ur smittosynpunkt.