Rapporter 2012

Här kan du läsa och ladda ner rapporter som Centrum för arbets- och miljömedicin tagit fram på egen hand eller i samarbete med andra aktörer. Du hittar publikationer från olika år via menyn till vänster.

Hållbara arbetsförhållanden? Sug- och spolbilförares fysiska belastning vid slamsugningsarbete – en pilotstudie (pdf 5,17 MB)
Rapport 2012:01, Centrum för arbets- och miljömedicin
Författare: Eva Bernmark, Anders Lundin, Mikael Forsman

Hälsorisker vid exponering för polypropylenfibrer vid tunnelarbete (pdf 617 kB)
Rapport 2012:02, Centrum för arbets- och miljömedicin
Författare: Andreas Viklund, Mattias Sjöström

Patientstatistik 2011 - Arbets- och miljömedicinska mottagningen (pdf 425 kB)
Rapport 2012:03, Centrum för arbets- och miljömedicin
Författare: Carolina Bigert, Alkistis Nalbanti, Magnus Alderling

Arbetshälsorapport Stockholms län 2012 (pdf 5,44 MB)
Författare: Tomas Hemmingsson, Mona Backhans, Alma Sörberg, Allan Toomingas