Allergier och överkänslighet hos barn

Barn med allergi-, hud- och luftvägssjukdom är särskilt känsliga för exponeringar i miljön såsom luftföroreningar, allergener och tobaksrök, som både kan utveckla och förvärra dessa sjukdomar. Förekomsten av allergisjukdomar ligger kvar på höga nivåer och astma ökar hos de yngre barnen. Det behövs allergiförebyggande åtgärder i vår miljö för att minska försämringar hos barn med allergi-, hud- och luftvägssjukdom.

Hur påverkas barn av allergier och astma?

Allergi och annan överkänslighet i luftvägar och hud är ett samlingsbegrepp för flera olika sjukdomar som ger besvär i luftrör, ögon, näsa, mag-tarmkanal och hud. Orsaken till dessa sjukdomar är inte helt kända men man är överens om att både ärftlighet och miljöfaktorer har betydelse. Forskning har visat att faktorer i både inomhus- och utomhusmiljön kan påverka barns utveckling av allergisjukdom negativt.

Astma

Astmasymtom är vanliga redan hos små barn, från cirka 1 års ålder. Förekomsten ligger mellan 15-20 procent och orsakas oftast av virusinfektioner, så kallad förkylningsastma. Hos huvuddelen av barnen växer den infektionsutlösta astman bort i förskoleåldern, men cirka 1/3 har kvar sin astma upp i skolåldern. Många av dessa barn utvecklar sedan en allergisk astma. Man räknar med att cirka 60 till 80 procent av astma hos skolbarn orsakas av allergi. Astma i skolåldern kan också vara ansträngningsutlöst och det finns även flera faktorer förutom infektioner och allergi som kan förvärra astma, till exempel tobaksexponering, luftföroreningar, inomhusmiljö, starka dofter, kall luft m.m.

Allergi

Små barn kan tidigt i livet utveckla allergisjukdom och då handlar det ofta om födoämnesallergi mot ägg och mjölk. Det är vanligt att dessa besvär växer bort, men en del barn behåller sin allergi mot mjölk och ägg upp i skolåldern och vissa även ända upp i vuxen ålder. Andra födoämnen som också ofta ger allergi hos barn är jordnötter och nötter, samt vete och soja. Pollenallergi är den vanligaste allergin hos barn och uppkommer oftast i skolåldern, men vissa studier tyder på att det även blir vanligare hos förskolebarn. I Stockholmsområdet förekommer allergi mot pollen främst från mars till september. Allergi mot pälsdjur är också relativt vanligt hos barn. Pälsdjursallergener fastnar i stor mängd på kläder och i hår och kan föras med barnet från en pälsdjursmiljö till en icke-pälsdjursmiljö, som till exempel skola/förskola, och där ge besvär hos barn med allergi mot pälsdjur. Allergi mot mögel och kvalster förekommer hos barn, men är mindre vanligt.

Eksem

Eksem är vanligt och hälften av dem som drabbas får sjukdomen innan 1 års ålder. Eksemen blir oftast lindrigare under uppväxten men man räknar ändå med att cirka 10 % av befolkningen har eksem i vuxen ålder. Orsaken till eksem är inte helt klarlagd, men både arv och miljö spelar roll. Det är vanligast med atopiskt eksem (böjveckseksem, barneksem) hos barn men de kan också få handeksem och kontakteksem. Vid eksem är huden känslig för hudirriterande faktorer såsom mycket vatten, kosmetika, parfymer, vissa material och kläder samt nötningar på huden.

Barns allmänna hälsotillstånd i relation till astma och allergi?

Barn med astma eller allergisnuva rapporterar sitt hälsotillstånd som mycket gott eller gott i ganska hög utsträckning. Resultaten visar dock att både astma och allergisnuva har en betydande negativ påverkan på hälsotillståndet, åtminstone i relation till ett mycket gott hälsotillstånd, både hos fyra- och tolvåriga barn, se figur 4 och figur 5.

Allergi och annan överkänslighet figur 4. Andel (procent) som rapporterar (av vårdnadshavare) ha ett mycket gott eller gott allmäntillstånd vid 4 och 12 års ålder med eller utan astma.

Figur 13.3 Allergi och annan överkänslighet figur 1. Andel (procent) som rapporterar .. med eller utan astma..svg

 

Allergi och annan överkänslighet figur 5. Andel (procent) som rapporterar ett mycket gott eller gott hälsotillstånd vid 4 och 12 års ålder med eller utan allergisjukdom.

 

Figur 13.4 Allergi och annan överkänslighet figur 2. Andel (procent) som rapporterar ett mycket ...med eller utan allergisjukdom.svg

 

 

Fotograf/Illustratör: Pia Isaksson